Grønlangkål: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

7 April 2024

6 April 2024

  • curprev 11:0811:08, 6 April 2024WikiSysop talk contribs 249 bytes +249 Created page with "{{Tilbehør}} right ====Ingredienser==== * 600g Vendsysselske Grønlangkål * 50 g smør * 2 spsk sukker * 1/2 revet muskatnød * 1/4 l piskefløde * 1-2 tsk salt * 1/2 tsk groft peber ====Fremgangsmåde===="

id=siteTree