Bagt Mont d'Or: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

    6 April 2024

    • curprev 12:2912:29, 6 April 2024WikiSysop talk contribs 306 bytes +306 Created page with "{{Opskrifter}} ====Ingredienser==== * 1 Mont d'Or 1 dl tør hvidvin 3 lidt frisk rosmarin ====Fremgangsmåde==== Snit et kryds i midten af osten og fordel små kviste med rosmarin rundt i osten.<br> Hæld hvidvinen langsomt over og bag osten i en forvarmet ovn ved 175 grader varmluft i cirka 30 minutter."

id=siteTree